Chúng tôi là những người chiến thắng giải thưởng if DESIGN AWARD 2015

Chúng tôi vui mừng thông báo EVO LETUS của Karma đã xuất sắc dành giải thưởng iF DESIGN AWARD 2015.

 

Trong suốt 60 năm qua, giải thưởng  iF DESIGN AWARD được công nhận trên toàn thế giới như là nhãn hiệu của những thiết kế xuất sắc. Logo iF là biểu tượng toàn cầu nhằm xác nhận những thành tựu thiết kế nổi bật. Số lượng đối thủ cạnh tranh giải thưởng rất lớn: hội đồng quốc tế phải đánh giá gần 5000 dự thi từ 53 quốc gia nhằm xác định ai là người xứng đáng danh hiệu xuất sắc này.

Contact Me on Zalo