Kiểm Nghiệm Xe Lăn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

6,666 – Là Số Lần Xe Lăn Trải Qua Thử Thách

Để kiểm nghiệm độ bền và chất lượng của xe, xe lăn KARMA được thả rơi từ bệ cao 5 cm xuống mặt đất 6,666 lần kèm theo yêu cầu là không một bộ phận nào bị rớt hoặc nứt mẻ sau mỗi thử nghiệm.

157 KM – Khoảng Cách Chạy Thử Xe

Đối với các dòng xe lăn điện của KARMA, trước khi được ra mắt, các xe này đều phải được chạy thử trên đường với quãng đường tối thiểu dài 157km.

Trải Nghiệm Từ Người Dùng

Xe lăn KARMA được người dùng lái thử và cung cấp phản hồi thực tế của họ cho chúng tôi trước khi sản phẩm được ra mắt đến khách hàng.

200,000 Lần Lăn Bánh 

Xe lăn KARMA được chạy thử trên những con lăn không bằng phẳng với số vòng lăn bánh lên đến 200.000 vòng kèm theo điều kiện đảm bảo không có bộ phận nào rơi ra hoặc khung xương bị hỏng để đáp ứng tiêu chuẩn