Sự Sản Xuất

Quản lý hơn 10 nghìn vật đơn mỗi ngày và cứ 70 giây lại cho ra đời một chiếc xe chất lượng theo mô hình Just-in-time – đây là những điểm nhấn đáng kể trong dây chuyền sản xuất của KARMA. 

 

Được thành lập năm 1987 và xây dựng hệ thống sản xuất xe lăn nhôm đầu tiên của châu Á ,

KARMA Dây chuyền của Karma đang tiếp tục được cải tiến trong suốt 25 năm qua. Ngày này, việc sản xuất của chúng tôi được quản lý bởi hệ thống ERP riêng biệt, tạo nên dấu ấn “98”- 98% đơn hàng được chuyển đi đúng hạn.

 

“Hiệu suất , Hiệu quả và Tính kỉ luật ” —— là ba nhân tố quan trọng trong dây chuyền sản xuất của Karma.