Màu Khung Xe

[/col]
Thông số xe
Tên Sản Phẩm SM-150.3
Độ Rộng Ghế*
Độ Sâu Ghế (inch)
17*17
Kích Thước Bánh Trước*Kích Thước Bánh Sau (inch)
7*22F
Độ Rộng Ghế (cm) 43
Độ Sâu Ghế (cm) 42
Chiều Cao Ghế (cm) 51
Chiều Cao Tựa Lưng (cm) 38
Chiều Cao Tựa Tay (cm) 23
Chiều Dài Băng Đỡ Bắp Chân (cm) 41、44
Góc đệm lưng so với mặt ngang(X°)103
Góc vo với mặt ngang(X°)5
靠腳角度(X°)80
Tải Trọng Tối Đa (kg) 100
Khối Lượng Khi Không
Kèm Phụ Kiện (kg)
11.5
Tổng Khối Lượng (kg) 11.5
Tổng Dài x Rộng x Cao (cm) 99*64*88
Tổng Dài x Rộng x Cao khi gấp lại (cm) 99*27*73

Chú Thích : Karma có quyền chỉnh sửa các thông tin ở đây mà không cần thông báo trước..

Liên lạc với đại diện KARMA Medical Việt Nam

[/section]