Đổi Mới & Thiết Kế

Triết lý này một phần quan trọng của KARMA’s DNA kể từ khi công ty thành lập năm 1987, cùng với Nghiên Cứu & Phát triển, Marketing thương hiệu là những trọng tâm trong sự phát triển của KARMA.

*Fit* là giá trị cốt lõi của thương hiệu KARMA. Đội R&D của công ty, không quan trọng đến từ đâu, luôn tuân theo triết lý này một cách nghiêm khắc để phát triển sản phẩm mới. Triết lý này nêu rõ sản phẩm của KARMA phải PHÙ HỢPvới người dùng ở các mặt:

1. Phù hợp với cơ thể.
2. Phù hợp với dạng khuyết tật .
3. Phù hợp với cách sống .
Ba điều này nhằm đảm bảo sản phẩm của chúng tôi luôn đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng.