Specification
Tên Sản PhẩmAGILE 18" Bản Nâng CấpAGILE 16" Bản
Kích Thước Bánh Trước* Kích Thước Bánh Sau (inch) 8xF248xF24
Chiều rộng ghế được đo đạc (inch) 1816
Chiều dài ghế đo đạc (inch) 1616
Tải Trọng Tối Đa (kg) 125125
Tổng chiều dài xe kèm giá để chân (mm) 1065 ~ 10701065 ~ 1070
Tổng chiều rộng xe lăn (mm) 655605
Tổng chiều cao xe lăn (mm) 940 / 1020**940 / 1020**
Chiều dài xe khi gấp gọn (mm) 850* /1020 850* /1020
Chiều rộng xe khi gấp gọn (mm) 280280
Chiều cao xe khi gấp gọn (mm) 750750
Tổng khối lượng xe (kg)13.9-14.4
14.2-14.7*
14.4-14.9**
13.9-14.4
14.2-14.7*
14.4-14.9**
Vị trí nằm ngang của trục bánh sau (mm)
00
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) 810805
Bán kính quay vòng tối thiểu khi không có người sử dụng (mm)
750745
Chiều rộng xoay tại chỗ (mm) 13401245
Góc mặt phẳng ghế (X °) 88
Chiều dài ghế hiệu dụng (mm) 505 505
Chiều rộng ghế hiệu dụng (mm) 480430
Chiều cao bề mặt ghế ở mép trước (mm) 505505
Góc tựa lưng (X °) 1414
Góc tạo bởi ghế ngồi và lưng ghế (X °)9595
Chiều cao tựa lưng (mm) 430 430
Góc tạo bởi chân và mặt ghế (X °) 116116
Khoảng cách từ thành chân đến ghế ngồi (mm) 380 ~ 480380-480
Khoảng cách tay vịn đến ghế ngồi (mm) 220220
Vị trí phía trước của cấu trúc tay vịn (mm) 360360

Remark :
* The actual product specifications differ from the data in the table by ±1 cm ±0.5 kg.
* The actual product specifications may vary according to different configurations.
* KARMA reserves the right to modify information herein without further notice.

Get in Touch with KARMA

No. 31, lane 27, lane 4, Phuong Mai, Hanoi, Vietnam
+84 92 513 45 60
[email protected]