Nguyên Lý Quản Trị

Chiến lược “3 trọng tâm” đã định hướng Karma trong mỗi hành động nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu.

01. CHẤT LƯỢNG – Vào những ngày đầu thành lập, Karma đã đề ra chiến lược ” Tập trung vào chất lượng” để xây dựng và phát triển.

02. THƯƠNG HIỆU – Từ danh tiếng vững chắc về chất lượng, chúng tôi dần triển khaichiến lược “Tập trung vào thương hiệu” để phát triển thị trường quốc tế.

03. PHONG CÁCH – Tiến về phía trước với chiến lược “Tập trung vào vẻ thanh lịch’, chúng tôi hiện đang liên kết với các đối tác trên toàn cầu để phát triển sản phẩm có vẻ ngoài phong cách để đáp ứng các nhu cầu đa dạng.

Chúng tôi tin tưởng rằng:

Sự hài lòng của khách hàng sẽ được tối ưu hóa khi chúng tôi cung cấp những sản phẩm Phù Hợp nhất dựa trên sự kết hợp của cả 3 chiến lược trên.

Và đó là nguyên tắc quản trị cốt lõi của KARMA 康揚